Vi på Arkitektbyrån Tre Streck.

Kent Eriksson

Kent Eriksson

Arkitekt SAR/MSA.

Utbildad vid Arkitekthögskolan i Stockholm (KTH). Grundare av VAB – Vi på Arkitektbyrån Tre Streck AB.

Kent tipsar
Innan du kontaktar en arkitekt är det bra om du har tecknat ned dina tankar och önskemål på något sätt. Det kan handla om att klippa i tidningar, referera till en film du tycker om, samla på konkreta gestaltningar av den känsla eller form du är ute efter.

Elin Marklund

Elin Marklund

Inredningsarkitekt.

Utbildad i Informationsdesign – rumslig gestaltning – vid Mälardalens högskola.

Elin tipsar
Kom ihåg ljuset när du planerar ditt rum. Skapa flera ljuspunkter och tänk på att i privata hem bör du välja det varma ljuset för en harmonisk känsla.

Helena Karlsson

Helena Karlsson

Byggnadsingenjör.

Utbildad gymnasieingenjör från Teknisk linje (4 år), Balderskolan.

Helena tipsar
Tänk igenom vilka behov du har, hur du vill använda huset, rummet, utbyggnaden, carporten etc. Kom med funktionen så löser vi utformningen.

Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Projektör.

Utbildad vid Teknikprogrammet Balderskolan.

Lars Dahlberg

Lars Dahlberg

Byggnadsingenjör SBR

Lars utför kostnadskalkyler, besiktningar & åtar sig byggledaruppdrag.

VAB Tre Streck AB

VAB Tre Streck AB

Arkitektbyrån

VAB:s historia
VAB bildades under försommaren 1999 genom ett förvärv av arkitektrörelsen i Skellefteå från Kjessler & Mannerstråle. Sedan februari 2004 bedrivs verksamheten i bolaget Vi på ArkitektByrån Tre Streck AB.