Bygglov & Byggledning

Nya balkonger och fasadändringar till bostadslägenheter på Moröhöjen.