Arkitektur

Vi gestaltar rum och byggnader, exempelvis fritidshus, villor, bostäder, torg, hälsocenter, kontor, skolor, polishus och tingshus. Och innan vi lämnar över projektet till byggherrarna har vi upprättat inköpsunderlag till samtliga ytskikt såsom dörrar, trappor, glaspartier etc.

Inredning

Det handlar om både fast och lös inredning av möbler, textilier, ljus etc. Vi inleder alltid med en rumsstudie där vi försöker inrymma de stöd som behövs för att rummet ska uppfylla sin funktion.

Bygg- och projektledning

När själva byggnaden är projekterad handhar vi ofta utförandet, dvs. leder arbetet med att hålla ihop leverantörerna av de olika delarna av bygget så att de når beställarens mål.