Under våren 2018 genomfördes en om- och tillbyggnation av restaurang O’learys i Skellefteå. På takterrassen skapades möjlighet att ta del av sport via bildskärmar genom ett nytt tak för väderskydd, en ny bar inrättades och nya glasade räcken ersatte de gamla. I anslutning till terrassen skapades också nya invändiga utrymmen med bland annat nya toaletter.
Nya, större toaletter tillkom även i entréplanet. Entrén byggdes ut för att inrymma kapprum och som ny förbindelse mellan entréplan och övre terrass tillkom en svängd trapp. Även anslutningen mellan mark och den nedre terrassen byggdes till med ny ramp. Byggnaden gavs en uppdaterad exteriör där färg och materialval anpassades för att binda ihop nytt med äldre.