Idéskiss bostäder.
Förslag på hur vattentornet i Kallholmen kan återanvändas och skapa unika bostäder med en fantastisk utsikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.