Idéskiss bostäder.
Förslag på hur vattentornet i Kallholmen kan återanvändas och skapa unika bostäder med en fantastisk utsikt.