Tillbyggnad av industrilokal, 2017.
Företaget på Hedensbyn som tillverkar discar för discgolf behövde utvidga sina lokaler och här är det färdiga resultatet.