Fasadändring på OPUS Bilprovning genomfördes våren 2017, den gröna kulören speglar företagets profil.