Illustration till detaljplaneändring, 2016

VAB  har gjort illustrationer till detaljplaneändring för att möjliggöra bostäder samt påbyggnad av före detta folktandvården. Genom att dra in delar av fasaden och hänga på utskjutande ”skåp” bryts volymen upp och skapar livfull arkitektur.