Idéskiss, 2017

Från vårt fikabord på VAB blickar vi ut på Odentorget. Här är en idé om hur Odentorget kan bli ett klimatskydd i det offentliga rummet när centrum växer. En förlängning av det befintliga glastaket skapar en flexibel yta med många möjligheter.

Leave a Reply