Idéskiss, 2017.
När seniorboendet Strandgården byggdes om 2005 förstärktes stommen för att klara en framtida påbyggnad. Här är en idé om hur en påbyggnad skulle kunna utformas och skapa lägenheter med första parkett mot älven. För att knyta ihop påbyggnaden med den befintliga byggnaden har vita volymer placerats som en förlängning av de vita fasadelementen. Tillsammans med utskjutande balkonger skapas en asymmetrisk och lekfull fasad. Längst upp föreslår vi en gemensam takterrass där alla boende i huset kan njuta av den fantastiska utsikten över Skellefteälven.