Ombyggnads- och inredningsuppdrag.

Ombyggnation av de tidigare kontorslokalerna i Ursviken, Skellefteå, färdigställt hösten 2016. Nu är lokalen en modern Hälsocentral med god vårdstandard. I samma byggnad finns även en Familjecentral där barnmorska, bvc-sköterska, socionom och personal i öppna förskolan jobbar sida vid sida.

 

Leave a Reply